Bibliografia

 • ALONGE Josep. La Cartuxa de Montalegre. Barcelona: Estampa de Fidel Giró, 1890. 14 p. (Separata de La Ilustració Catalana, 238, 15 de juny de 1890).
 • AMAT i de CORTADA.Rafael d’, BARÓ DE MALDÀ. “Explicació del monastir de monjos de la cartuxa de Montalegre”, dins: Viles i ciutats de Catalunya. A cura de Margarida Aritzeta. Barcelona: Editorial Barcino, 1994, p. 242-244. (es basa en el manuscrit Calaix de sastre, Miscelànea III, [1791], p. 70-72).
 • ARAGÓ Antoni M. y JULIÁ DE ARAGÓ Rosa. “Los dísticos de la cartuja de Montalegre”. Analecta Sacra Tarraconensia, vol. XXIX, 1956. p. 40-410. (també publicat per Balmesiana, Barcelona, 1957).
 • BARRAQUER ROVIRALTA, Cayetano, “Cartuja de Montalegre”, dins: Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Barcelona: Imprenta de Francisco J. Altés, 1906. tom I, p. 215-238.
 • BARRAQUER ROVIRALTA, Cayetano. “La Cartuja de Montalegre”, dins: Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX. Barcelona: Imprenta de Francisco Javier Altés, 1915. tom III, p. 315-352.
 • CANO BARRANCO Pedro. Monografía histórico-descriptiva de la Cartuja de Montalegre”. Barcelona: Imprenta de Henrich y Compañía, 1921. 87 p. + 21 láminas.
 • CASAMAJÓ PATRIS Francesc. “La cartoixa de Montalegre. Retalls històrics”, dins: La pau i treva fou obra de tots: la revolució i guerra a Badalona, 1936-1939. Badalona: Edicions Badalonines, 1993, p. 132-186.
 • CLARÓS BLACH Pedro. “Participación de familias catalanes en la salvación de la comunidad de la Cartuja de Montalegre (Tiana, 1936)”. Tesis Doctoral Universidad Internacional de Catalunya. 2020 p. 857p
 • DE MANUEL GONZÁLEZ, Pere i LACUESTA CONTRERAS, Raquel (dir.). La Provincia Cartoixana de Catalunya. La cartoixa de Montalegre. Actes del XXIII Congrés Internacional de la Cartoixa, maig de 2005 (Analecta Cartusiana, 229). Barcelona, Analecta Cartusiana -Diputació de Barcelona, 613 p. – Història, arquitectura, art, espiritualitat cartoixana-
 • DE MANUEL GONZÁLEZ, Pere (dir.). La cartoixa de Montalegre, 1415-2015. La Provincia Cartoixana de Catalunya. Actes del XXXIV Congrés internacional sobre la Cartoixa. Barcelona octubre de 2015.(Analecta Cartusiana 317).Analecta Cartusiana-Ajuntament de Tiana 2016, 476 p.  – Història, arquitectura, art, espiritualitat cartoixana-
 • DE MANUEL GONZÁLEZ Pere. “Cartuja de Montalegre. Evolución constructiva. Primera aproximación”, dins: Actas del congreso internacional sogre las cartujas valencianas. El Puig (València), 2003 [Analecta Cartusiana, 208]. Austria; Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Salzburg-Ajuntament del Puig, 2004. vol. I, p. 421-437.
 • DÍAZ MARTÍ Carles. “La comunitat monàstica de Montalegre durant els priorats d’Agustí Massot i Francesc Vidal (1713-1732)”. Estudis històrics i documents dels Arxius de Protocols, XXIV. Barcelona: Col·legi de Notaris de Catalunya, 2006. p. 119-169.
 • DÍAZ MARTÍ Carles. “Arquitectura i art a Santa Maria de Montalegre a partir d’una descripició de 1731”. Estudis històrics i documents dels Arxius de Protcols, XXVIII, Barcelona: Col·legi de Notaris de Catalunya, 2010. p. 205- 296.
 • GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO (dir.). “Cartoixa de Santa Maria de Montalegre. Tiana. (Obres 1999-2001. Noves actuacions)”, dins: Conservació preventiva: última etapa. Memòria SPAL 1999-2001.Barcelona: Diputació de Barcelona, 2006. p. 147-149.
 • GRAUPERA i GRAUPERA Joaquim. “La Cartoixa de Montalegre”, dins: L’art gòtic a Catalunya. Arquitectura II (catedrals, monestirs i altres edificis relieligiosos, 2). Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2003. p. 225-229.
 • HOGG, James. Las cartujas de Montalegre, Sant Pol de Maresme, Vallparadís, Ara Coeli y Via Coeli. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik. Universität Salzburg (Analecta Cartusiana, 41:2).1983. 140 p
 • MADURELL i MARIMON Josep Maria.“Art antic a la cartoixa de Montalegre”, dins: II Col·loqui d’història del monaquisme català. Poblet: Abadia de Poblet, 1972. vol. II, p. 231-244.
 • MASSOT i MUNTANER Josep. (ed.). “La tragèdia de la Cartoixa de Montalegre”, dins: La persecució religiosa de 1936 a Catalunya: testimoniatges”. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1987. p. 23-97
 • MEDARDE SAGRERA Manuel. “La barca y el transporte marítimo de la cartuja de Montalegre”, dins:Actes del 1r Congrés d’Història Marítima de Catalunya novembre 2002. Barcelona: Consorci de les Drassanes Reials, Museu Marítim de Barcelona, 2004. (publicat en un CD, inclou el PDF del text de la ponència, 7 p.)
 • MIRALPEIX VILAMALA Francesc. “Quatre teles de la vida de Sant Bru del pintor Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755) a París”. Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya, núm. 5, 2001. p. 77-92.
 • MIRET PÉREZ Francesc i PORCEL CARO Enric. “Les mines de la cartoixa de Santa Maria de Montalegre” dins: Les mines d’aigua de la Serralada de Marina (volum II). Badalona: Grup d’Espelelogia de Badalona, 2004. p. 194-225.
 • OLIVERAS COSTA Jaume. Montalegre. Sis segles de silenci cartoixà. Badalona: Museu de Badalona, 2017. 161 p; fotografíes de Oriol Casanovas i Antonio Guillén.
 • PÉREZ GÓMEZ Xavier. “L’arxiu de la cartoixa de Montalegre. Evolució històrica (segles XVI-XIX)”. Lligall. Revista catalana d’arxivística, 11, 1997. p. 31-41
 • PÉREZ GÓMEZ Xavier. “Breu història de la Conreria”. Notes, volum 11, Mollet del Vallès: Centre d’Estudis Molletans, 1997. p. 59-69.
 • PÉREZ GÓMEZ.Xavier. La cartoixa de Montalegre. Drets feudals i conflictes jurisdiccionals (1415-1602). Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana / Rafael Dalmau editor, 2004. 215 p.
 • PÉREZ GÓMEZ Xavier. “La Conreria en temps del pare Conrer”. Campsentelles, 15, Sant Fost de Campsentelles: Centre d’Estudis Santfostens “Amics de Cab“Amics de Cabanyes”, 2012.p.21-48.
 • PÉREZ GÓMEZ Xavier. Notes històriques de la cartoixa de Montalegre. Història, tradició i llegenda. Pagès Editors, 2017. 261 p.
 • PLADEVALL Antoni, CATALÀ ROCA Francesc. “Montalegre, la cartoixa catalana vivent,”dins: Els monestirs catalans. Barcelona: Edicions Destino,p. 194-199 (va haver quatre edicions, l’última de 1978) icles i capítols de llibres
 • ROSÀS REVERTÉ Joan, “La distribució de l’aigua a la cartoixa de Santa Maria de Montalegre”, dins: Les mines de la Serralada de Marina, volum I. de Francesc Alfambra i Enric Porcel, Badalona: Grup d’Espeleologia de Badalona, 2000. p. 47-51
 • RIBAS MASSANA Frederic. “La cartoixa de Montalegre al segle XV. Assaig d’història econòmico-financera de la formació del patrimoni i dels treballs de construcció”. Stvdia Monastica, volum 18, 1976. fascicle 2. p. 379-432.
 • SOLER PEREJOAN Gaietà. “La Cartoxa de Montalegre” dins: Monografia històrich arqueològica de Badalona. Barcelona: Imprenta de Fidel Giró, p. 91-104.
 • TARRAGÓ CID Salvador, M. BURRELL Josep M. “Els aprofitaments hidràulics de la Cartoixa de Montalegre. Cinc segles fent servir l’aigua religiosament”. Espais. Revista del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, núm. 1, Barcelona, setembre-octubre 1986. p. 36-40.
 • TARRAGÓ CID Salvador, M. BURRELL Josep M. “Cinc segles fent servir l’aigua religiosament. Els aprofitaments hidràulics de la Cartoixa de Montalegre”, dins: Les mines d’aigua de la Serralada de Marina (volum II). Badalona: Grup d’Espelelogia de Badalona, 2004. p. 79-89.
 • UN CARTOIXÀ. La Cartuja de Santa María de Montalegre. Compendio histórico. Cartuja de Santa María de Montalegre. Barcelona: Librería Editorial Políglota, Imprenta Altés, 1960. 151p