EL MONESTIR

cartoixa de montalegre

Història

L’any 1194 situa l’arribada de l’Orde Cartoixà a la Península Ibèrica quan el rei Alfons I fa una crida als monjos cartoixans perquè s’instal·lin en els seus territoris del sud-oest de Catalunya que feia poc havien estat reconquerits als musulmans.


Arquitectura

L’edificació de la cartoixa s’inicia l’any 1433, sent prior Domingo Bonafé. La construcció es va realitzar d’acord amb la tipologia i els usos de l’Ordre, amb la finalitat que els monjos poguessin desenvolupar el seu ideal de vida espiritual a mig camí entre l’eremitisme i el cenobitisme.


Fotografies de Montalegre